Prihláste Váš Farský kostol do súťaže VÚB Poklady Slovenska.
Kliknite na odkaz:
https://www.nadaciavub.sk/poklady/?utm_campaign=poklady2023&utm_source=facebook&utm_medium=image
a prihláste Váš kostol….
Možno sa podarí😀
Napíšte do koloniek údaje o Vašom kostole (viď foto), po prihlásení sa Vám objaví oznámenie o prihlásení (viď foto).
Záchranu Vášho Farského kostola máte vo Vašich rukách.

Informačný servis nitrianskej diecézy