Časy svätých omší:

Pondelok – 18.00

Utorok – 7.00

Streda – 18.00

Štvrtok – 7.00

Piatok – 18.00

Sobota – 7.30

Nedeľa 8.00 a 10.30

 

Aktuálny čas svätých omší nájdete v zložke OZNAMY.

K svätej spovedi možno pristúpiť denne, vždy pred svätou omšou.

 V piatok býva adorácia od 17.00 a po nej detská svätá omša (okrem prázdnin).

Na Prvý štvrtok mesiaca, býva svätá omša o 18.00, od 17.00 je adorácia pri ktorej prosíme za nové duchovné povolania ca za vernosť a vytrvalosť kňazov a zasvätených osôb.

Na Prvý piatok v mesiaci býva adorácia od 17.00, zakončená  litániami k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a prvopiatkovou pobožnosť. Na prvý piatok pán farár navštevuje chorých, starých a nevládnych po domoch.

Na Prvú sobotu sa modlíme Fatimskú pobožnosť po svätej omši.

Na Prvú nedeľu býva prvonedeľná pobožnosť popoludní o 15.00.


Aktuálne informácie nájdete v sekcii OZNAMY.

Ďakujeme.

Informačný servis nitrianskej diecézy