peciatka-farnosťkovarce-erb-farnosť-kovarce

Kostol svätého Mikuláša, biskupa.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Neskorobarokový jednoloďový rímsko-katolícky Kostol svätého Mikuláša, biskupa bol postavený v rokoch 1755-1758. Klasicisticky upravený bol v roku 1854. Ďalšie úpravy v rokoch 1919, 1929, 1967, 1974-1977, 1986 a 1995. Jednovežová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s polygonálnym záverom. Hodnotné barokové zariadenie.
Stojí v stred obce.

DSCN8369  DSCN8364

DSCN8371  DSCN8396

Kostol svätej Anny.

Barokový rímsko-katolícky Kostol svätej Anny bol postavený v 19.storočí. Kostolík nechal postaviť budapeštiansky lekár MUDr. Andrej Wágner. Stavba sa realizovala v rozmedzí rokov 1879-1890. Kostolík slúžil ako rodinné mauzóleum. Po vysvätení v roku 1880 boli do krypty pod kostolom privezení z budapeštianskeho cintorína ostatky desiatich Wágnerových príbuzných. Hrobka mala 12 hrobových miest, neskôr v nej bol pochovaný aj samotný Wágner. Po 2.svetovej vojne sa o kostol starali rádové sestry z Kovariec. Neskôr boli kostol aj krypta vyrabované. Kostolík sa nachádza nad obcou.

DSCN8426  DSCN8416

 

Kňazi pôsobiaci v Kovarciach od roku 1690:

František Püskőky 1690-1709

Ján Michalovič 1709-1724

Andrej Korompay 1724-1739

Ján Virág 1739-1743

Ferdinand Bánovič 1743-1763

Ján Janoška 1763-1775

Jozef Selecký 1775-1782

Štefan Skladanovič 1782-1800

František Fričovský 1800-1826

Imrich Počarovský 1826-1837

Juraj Hábel 1837-1850

František Oravský 1850-1886

Štefan Pittner 1886-1917

Dr. Štefan Cserenyeyi 1918-1947

Karol Stéskal, int. adm. 1946-1947

Florián Sabo, admin. 1947-1953

Štefan Ivanka, int. adm. 1953

Dr. Štefan Gallo 1953-1962

Jozef Daniš, adm. 1962-1983

Viktor Zboran 1983

Jozef Pavlásek 1983-1996

Milan Zaujec  1996-2002

Ondrej Tepličanec  2002-2019

Pavol Berka 2019 –

Informačný servis nitrianskej diecézy