Názov farnosti: Rímskokatolícka cirkev Farnosť Kovarce

Diecéza: Nitrianska

Dekanát: Bošany

Správca farnosti:  vdp. Mgr. Pavol Berka

Adresa: Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Kovarce, SNP 15, 956 15 KOVARCE

Tel.: 038 / 53 161 24

Email: kovarce @ nrb.sk

Web: http://kovarce.nrb.sk

Právna forma:
721 Cirkevná organizácia

Číslo účtu:

VÚB BANKA

IBAN: SK73 0200 0000 0041 3889 7453

SWIFT: SUBASKBX

IČO: 35590947

DIČ: 2021726740