Pán dekan, ďakujeme za nádhernú monštranciu, za krásnu svätú omšu i za hlbokú kázeň.
Nech Ťa Pán Boh požehnáva a Panna Mária ochraňuje.

Informačný servis nitrianskej diecézy