Dnešná slnečná sobota bola veľkým dňom pre miništrantov piatich farností, ktorí prišli na Miništrantský futbalový turnaj do Kovariec.
Začali sme modlitbou a hral každý team s každým. Chlapci dali do hry všetko, boli sme svedkami krásneho futbalu.
Výsledky turnaja:
5. miesto – Farnosť Omšenie, na 4. mieste sa umiestnila Farnosť Horné Obdokovce, tretie miesto získali miništranti s Farnosti Vysočany, striebro si odniesli miništranti z Bošian a víťazmi sa stali domáci miništranti z Kovariec. Turnaj sme ukončili dobrou grilovačkou a s požehnaním sme sa rozišli do svojich farností. Víťazom blahoželáme a tešíme sa na ďalšie stretnutie 😇
Veľké Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomohli či už finančne, materiálne alebo vlastnými rukami 😀 Nech Vám to Pán Boh odplatí na požehnaní 🙏

Informačný servis nitrianskej diecézy