HODOVÁ SLÁVNOSŤ  17.09.2023

Hlavný celebrant a slávnostný kazateľ Páter Damián Peter Debnár, OFM, kovarský rodák.

Veľké Pán Boh zaplať všetkým, ktorí sa pričinili o prípravu a priebeh nádhernej slávnosti.

Informačný servis nitrianskej diecézy